Jak nastavit styl a další parametry pro generování produktových popisků v GPTfeed_

Jedná se o oblast pod výběrem produktů, kde přímo nastavujete jednotlivé parametry pro vygenerování produktových popisků. Čím lépe tyto parametry budou vyplněné, tím lepší výsledek AI vrátí.

Název produktu je velice důležitý

Název produktu je jeden z hlavních vstupních parametrů, podle kterého AI vytváří produktový popisek. Je tak důležité, aby název byl co nejpřesnější.

Jak nastavovat jednotlivé volby

Nastavení voleb promptu výrazně ovlivní vygenerované texty. Proto si jednotlivé volby projdeme:

Vyberte styl popisku:

Jedná se o nejzásadnější část, která výrazně ovlivní celý text. Pro běžné užití se asi nejvíce použije popisný styl nebo informativní. Níže je ke každému stylu specifikace, ať si můžete vybrat ten, který Vám nejvíce vyhovuje.

 • Formální styl:
  Popis bude precizní, vhodný pro obchodní prostředí, zaměřený na klíčové vlastnosti a přínosy produktu.
 • Neformální styl:
  Popis bude přátelský, použije se osobní a příjemný tón. 
 • Odborný styl:
  Popis bude odborný a technický, zaměřený na detaily, specifikace a výhody pro odborné publikum.
 • Kreativní styl:
  Popis bude kreativní a originální, který vytváří silné vizuální obrazy a emocionální dojem. 
 • Inspirativní styl:
  Popis bude Inspirativní a takový, který motivuje zákazníky. 
 • Humoristický styl:
  Popis bude veselý, zábavný a humoristický, který zákazníky rozesměje. 
 • Popisný styl: (doporučujeme jako výchozí)
  Popis bude podrobný a výstižný, zaměřený na klíčové vlastnosti a přínosy.
 • Luxusní styl:
  Popis bude luxusní, exkluzivní a lákavý. Takový, který podtrhuje luxusní charakter produktu. 

Počet slov

Na výběr je 300 a 700 slov, myšleno jako krátký a dlouhý popis produktu.

Použít aktuální popis produktu jako inspiraci? (Doporučujeme ANO)

Toto je velice důležitý parametr. Záleží, zdali Vaše produkty již nějaký popis obsahují. Pokud ano, doporučujeme je umělé inteligenci poskytnout, jako další zdroj informací pro generování produktového popisku.

Požadovaný počet podnadpisů v popisku

Strukturované popisky produktu s podnadpisy v textu jsou lépe čitelné, je jednodušší zaměřit se na klíčové vlastnosti produktu. Proto doporučujeme nějaké podnadpisy v textech používat.

Dále máte možnosti určit klíčová slova, která se budou nacházet v nadpisech a textu. Doporučujeme 2 maximálně 3 klíčová slova, aby text dával smysl a byl jednostranně zaměřený.

Další ovládací prvky u samotných produktů

Ovládací prvky u samotných produktů jsme řešili v předešlém návodu:

https://www.gptfeed.cz/a/jak-ovladat-produkty-v-administraci-gptfeed