Jak ovládat produkty v administraci GPTfeed_

Ovládání produktů a generování produktových popisků pomocí AI je v GPTfeed_ extra jednoduché. Zde si jen ukážeme základy, na co jsou jednotlivé ovládací prvky a jak pracovat s aktualizací produktového feedu.

Výstupní feed s vygenerovanými produktovými texty

V horní části administrace je kolonka "Výstupní feed", zde najdete url adresu feedu, který nakonec vložíte do Vašeho e-shopu a budete importovat produktové popisky.

Tento feed se negeneruje automaticky. Pokud ho chcete aktualizovat a převést tak nové popisky do e-shopu, můžete tak provést pomocí tlačítka Aktualizovat VÝSTUPNÍ feed.

Stejně funguje i vstupní feed. Pokud na e-shop přidáte nové produkty a chcete je mít v GPTfeed_ je potřeba pomocí tlačítka Aktualizovat vstupní feed provést aktualizaci produktů z e-shopu.

Důležité ovládací prvky

Zámky pro generování produktu do výstupního feed

Šedý zámek

Šedý zámek znamená, že u produktu ještě nikdy nebyl generovaný popisek pomocí AI a nejde s ním nic dalšího dělat.

Červený zámek

Červený zámek má automaticky každý produkt, kterému byl vygenerovaný produktový popisek. Červený zámek znamená, že produkt má vygenerovaný text, ale nevkládá se do výstupního feedu a tím pádem se neimportuje zpět do e-shopu.

Je to z důvodu, abyste měli možnost ovládat, jaký produkt bude ve výstupním feedu a měli možnost před jeho publikováním provést kontrolu.

Zelený zámek

Zelený zámek znamená, že produkt je povolený do výstupního feedu a tím pádem, že se importuje zpět do e-shopu.